logo

Tìm nâng cao


Your PC, Inside and Out

Lượt xem: 2229 | Lượt mượn: 18

Tác giả: Gavin Philips;

Nhà xuất bản: MakeUseOf, , 2017

Mô tả vật lý: 75 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

ISBN:

Từ khóa: Điện tử; Phần cứng; Máy tính;

Số kiểm soát: 15634

QR-Code

Tóm tắt: