logo

Cảm biến điện tử: Tự thiết kế - Lắp ráp 50 mạch điện thông minh: Chuyên đề về các hiện tượng tự nhiên lý thú

34

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Anh Dũng;

Nhà xuất bản: KH & KT, , 2008

Mô tả vật lý: 237 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

ISBN:

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện; Cảm biến;

QR-Code

Tóm tắt:

Với cuốn sách này, bạn hoàn toàn có thể thiết kế, lắp ráp và sử dụng các mạch điện:
– Dò tìm và đo đạc ánh sáng, hằng số mặt trời, tia tử ngoại.. .
– Khuếch đại âm thanh, không khí âm thanh nghe được mà còn cả hạ âm và siêu âm
– Dò tìm,đo đạc nhiệt độ và bức xạ nhiệt, kể cả sóng hồng ngoại để quan sát ban đêm
– Nghiên cứu chất lỏng và chất khí, chẳng hạn thiết bị phát hiện và đo lượng mưa, phát hiện các loại khí độc, khí cháy.. .
– Dò tìm dao động, gồm các rung động do máy móc, xe cộ gây ra, chuyển động của con người và động vật, chấn động ở dưới lòng đất,.. .