logo

Trang bị thủy khí trên ô tô

1972

Tác giả: Khoa Cơ khí động lực – Trường CĐCN Việt Đức.;

Nhà xuất bản: Trường CĐCN Việt Đức., , 2013

Mô tả vật lý: 67 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí động lực; Ô tô; Thủy khí; Thủy lực;

QR-Code

Tóm tắt:

Để truyền cơ năng từ bộ phận dẫn động đến cơ cấu chấp hành, ngoài cách dùng các loại truyền động điện, cơ khí, điện – khí nén người ta còn dùng truyền động thủy lực. Có hai loại truyền động thủy lực là truyền động thủy động và truyền động thể tích. Khác với truyền động thủy động, truyền động thể tích dựa và tính không nén (khó nén) của dòng chất lỏng (dầu cao áp) để truyền áp năng, do đó có thể truyền được xa mà ít tổn thất năng lượng.