logo

The power electronics handbook

36

Tác giả: Skvarenina, Timothy L.; / edited by Timothy L. Skvarenina;

Nhà xuất bản: CRC Press,, , 2002

Mô tả vật lý: 602 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: 0-8493-7336-0

Từ khóa: Power electronics; Control of electric power; Power electronic devices;

QR-Code

Tóm tắt: