logo

Tìm nâng cao


Sức bền vật liệu

Lượt xem: 879 | Lượt mượn: 22

Tác giả: Lê Ngọc Hồng;

Nhà xuất bản: KH và KT, , 1998

Mô tả vật lý: 322 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.112

ISBN:

Từ khóa: Sức bền vật liệu; Cơ khí;

Số kiểm soát: 15218

QR-Code

Tóm tắt: