logo

Tìm nâng cao


Side Bài giảng Nhập môn lập trình

Lượt xem: 116 | Lượt mượn: 4

Tác giả: Đặng Bình Phương;

Nhà xuất bản: ĐH Khoa học tự nhiên Tp.HCM, ,

Mô tả vật lý: 387 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005

ISBN:

Từ khóa: Lập trình; tin học;

Số kiểm soát: 11800

QR-Code

Tóm tắt: