logo

Power electronics handbook

51

Tác giả: Rashid, Muhammad H.; Muhammad H. Rashid;

Nhà xuất bản: Academic Press,, , 2001

Mô tả vật lý: 892 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: 0-12-581650-2

Từ khóa: Power electronics; handbook; Power electronic devices;

QR-Code

Tóm tắt: