logo

Power Electronics Converters and Regulators (Third Edition)

50

Tác giả: Dokic, Branko L.; Branko L. Dokić • Branko Blanuša;

Nhà xuất bản: Springer,, , 2015

Mô tả vật lý: 617 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN:

Từ khóa: Power elctronics; Converters; Regulators; Power electronics circuits;

QR-Code

Tóm tắt: