logo

Tìm nâng cao


Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering

Lượt xem: 136 | Lượt mượn: 1

Tác giả: Eric H. Glendinning, Norman Glendinning; .Eric H. Glendinning, Norman Glendinning;

Nhà xuất bản: ,, , 1995

Mô tả vật lý: 190 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428.2

ISBN: 9780194573924

Từ khóa: Tiếng Anh; Sách giáo khoa cho người nói tiếng nước ngoài; Cơ khí; English language; Textbooks for foreign speakers; Mechanical engineering; ;

Số kiểm soát: 11788

QR-Code

Tóm tắt: