logo

Nghiên cứu về năng lượng tái tạo và ứng dụng năng lượng mặt trời cho hệ thống điện diesel xã đảo Thạnh An - huyện Cần Giờ - TP.HCM

29

Tác giả: Đoàn, Tuấn Kiệt; Đoàn Tuấn Kiệt, Ngô Cao Cường (CB hướng dẫn khoa học);

Nhà xuất bản: Hutech,, , 2013

Mô tả vật lý: 82 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.312 44

ISBN:

Từ khóa: Kỹ thuật điện; Điện mặt trời; ; Hệ thống điện diesel; Luận văn Thạc sĩ; Năng lượng mặt trời;

QR-Code

Tóm tắt: