logo

Nghiên cứu, thử nghiệm bộ xử lý khí thải xúc tác gắn trên động cơ xăng

33

Tác giả: Lê Đát Toa;

Nhà xuất bản: ĐH Nha Trang, , 2011

Mô tả vật lý: 117 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

ISBN:

Từ khóa: Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận văn Thạc sĩ;

QR-Code

Tóm tắt:

Việc cần thiết phải đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các giải pháp hạn chế ô nhiễm do khí thải từ các động cơ đốt trong, trong đó chủ yếu là động cơ xăng và động cơ Diesel. Hiện nay, giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm khí thải của các loại động cơ đốt trong bằng bộ xúc tác đã được nhiều nhà sản xuất và quốc gia trên thế giới áp dụng, đây là giải pháp cho thấy hiệu quả cao, có khả năng đáp ứng được các quy định ngày càng chặt chẽ về hạn chế ô nhiễm. Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu ứng dụng các giải pháp hạn chế ô nhiễm từ khí thải các động cơ đốt trong ở nước ta,