logo

Nghiên cứu mô phỏng đặc tính làm việc và phát thải của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu xăng - khí HHO

1876

Tác giả: Đào Văn tới;

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, , 2014

Mô tả vật lý: 81 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí động lực; Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận văn Thạc sĩ;

QR-Code

Tóm tắt: