logo

Nghiên cứu giới hạn ổn định lật ngang của đoàn xe Sơ Mi Rơ Moóc khi quay vòng ổn định

1886

Tác giả: Tạ Tuấn Hưng;

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM, , 2017

Mô tả vật lý: 176 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

ISBN:

Từ khóa: Ô tô; Xe vận tải; Xe đầu kéo; An toàn; Luận án Tiến sĩ;

QR-Code

Tóm tắt: