logo

Nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tàu thủy

37

Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng; PGSTS. Nguyễn Tiến Ban; PGSTS. Nguyễn Thanh Hải (HDKH);

Nhà xuất bản: Giao Thông Vận Tải, , 2014

Mô tả vật lý: 169 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 623.850 3

ISBN:

Từ khóa: Máy điện; Hệ thống phát điện; Tàu thủy;

QR-Code

Tóm tắt:

Luận án đi sâu nghiên cứu hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy, đặc biệt là hệ thống phát điện đồng trục sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép, để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất điện năng, góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu và giảm chi phí vận hành trên tàu thủy.