logo

Lập trình ngôn ngữ tư duy

16

Tác giả: Boyes, Carolyn;

Nhà xuất bản: Lao Đông - Xã Hội, ,

Mô tả vật lý: 88 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 153.6

ISBN:

Từ khóa: Kỹ năng giao tiếp; Ngôn ngữ; Tư duy; Kinh doanh; Thành công;

QR-Code

Tóm tắt: