logo

Tìm nâng cao


Kỹ thuật sửa chữa Ôtô và động cơ nổ hiện đại: Tập 1: Động cơ xăng

Lượt xem: 89 | Lượt mượn: 14

Tác giả: Nguyễn Oanh;

Nhà xuất bản: Hồng Đức, , 2007

Mô tả vật lý: 254 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.250

ISBN:

Từ khóa: Khoa học kỹ thuật; Kỹ thuật sửa chữa; Ô tô; Động cơ xăng; Cấu tạo ô tô;

Số kiểm soát: 2533

QR-Code

Tóm tắt: