logo

Kỹ thuật điện - Lý thuyết, bài tập giải sẵn và bài tập cho đáp số

99

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Nhà xuất bản: KH & KT, , 2002

Mô tả vật lý: 319 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

ISBN:

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

QR-Code

Tóm tắt:

Kỹ thuật điện nghiên cứu những ứng dụng của các hiện tượng điện tử nhằm biến đổi năng lượng và tín hiệu, bao gồm việc phát, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng trong sản xuất và đời sống. Ngày nay điện năng được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực vì những ưu điểm cơ bản sau đây:
– Điện năng được sản xuất tập trung với các nguồn công suất lớn
– Điện năng có thể được truyền tải đi xa với hiệu suất cao
– Dễ dàng biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác
– Nhờ điện năng có thể tự động hoá mọi quá trình sản xuất nâng cao năng suất lao động. So với các dạng năng lượng khác như: cơ, nhiệt, thuỷ, khí,…. điện năng được phát hiện chậm hơn vì con người không cảm nhận trực tiếp được các hiện tượng điện tử.
Giáo trình Kỹ thuật điện gồm 3 phần:
– Phần 1: Cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện, chú ý đối với dòng điện hình sin và ba pha
Phần 2: Cung cấp các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các loại máy điện
Phần 3: Cung cấp các kiến thức về điện tử công suất và điều khiển máy điện.