logo

Giáo trình công nghệ hàn: Lý thuyết và ứng dụng. Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp. (Tái bản lần thứ tư)

39

Tác giả: Nguyễn Thúc Hà; Bùi Văn Hạnh; Võ Văn Phong;

Nhà xuất bản: Giáo Dục, , 2006

Mô tả vật lý: 243 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671.5

ISBN:

Từ khóa: Công nghệ hàn; Cơ khí; Hàn điện; Hàn hồ quang;

QR-Code

Tóm tắt: