logo

Giáo trình chẩn đoán ô tô

81

Tác giả: Nguyễn Thời Trung; Nguyễn Ngọc Thạnh; Nguyễn Trường Lĩnh;

Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng, , 2017

Mô tả vật lý: tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

ISBN:

Từ khóa: ô tô; sửa chữa ô tô; công nghệ ô tô;

QR-Code

Tóm tắt: