logo

Giáo trình các phương pháp gia công biến dạng

35

Tác giả: Lưu Đức Hòa;

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM, ,

Mô tả vật lý: 66 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí; Phương pháp gia công biến dạng;

QR-Code

Tóm tắt:

Gia công biến dạng là một trong những phương pháp cơ bản để tạo các chi tiết máy và các sản phẩm kim loại thay thế cho các phương pháp đúc hoặc gia công cắt gọt. Gia công biến dạng thực hiện bằng cách dùng ngoại lực tác dụng lên kim loại ở trạng thái nóng hoặc nguội làm cho kim loại đạt đến quá giới hạn đàn hồi, kết quả sẽ làm thay đổi hình dạng của vật thể kim loại mà không phá hủy tính liên tục và độ bền của chúng.