logo

Tìm nâng cao


Giáo trình Anh văn chuyên ngành cơ khí

Lượt xem: 102 | Lượt mượn: 8

Tác giả: Lê Chí Cương;

Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Tp.HCM, , 2016

Mô tả vật lý: 144 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.8014

ISBN:

Từ khóa: Tiếng Anh Chuyên Ngành; Cơ khí; Tiếng Anh; Giáo trình;

Số kiểm soát: 15940

QR-Code

Tóm tắt:

Gồm 13 bài tiếng Anh chuyên ngành nhằm cung cấp các từ vựng, tổ hợp từ, thuật ngữ chuyên dụng cùng một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản thông dụng dùng trong ngành cơ khí