logo

Digital power electronics and applications

49

Tác giả: Luo, Fang Lin; Fang Lin Luo, Hong Ye, Muhammad Rashid;

Nhà xuất bản: Elsevier,, , 2005

Mô tả vật lý: 421 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

ISBN: : 0-1208-8757-6

Từ khóa: Digital power electronics; ;

QR-Code

Tóm tắt: