logo

Điều khiển bám cho robot di động hai bánh sử dụng bộ điều khiển trượt mờ

1867

Tác giả: Phạm, Quốc Tiến; Phạm Quốc Tiến, TS. Nguyễn Hùng (CB hướng dẫn khoa học);

Nhà xuất bản: Hutech,, , 2013

Mô tả vật lý: 99 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.892

ISBN:

Từ khóa: Robot; Điều khiển robot; Bộ điều khiển trượt mờ; Luận văn Thạc sĩ;

QR-Code

Tóm tắt: