logo

Tìm nâng cao


Cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và Bài tập mẫu)

Lượt xem: 324 | Lượt mượn: 30

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Nhà xuất bản: N/A, , 2009

Mô tả vật lý: 71 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

ISBN:

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Số kiểm soát: 15657

QR-Code

Tóm tắt:

Tài liệu ôn tập này không thể thay thế cho sách lý thuyết và sách bài tập về cơ học. Nó chỉ có tác dụng giúp bạn ôn tập có chủ điểm về một số vấn đề quan trọng trong chương trình môn cơ học lý thuyết. Một điều quan trọng: rất nhiều các thí dụ và bài tập, bạn tuyệt đối nên tránh cố gắng nhớ nhiều kỹ thuật và lời giải của nó; thay vì thế, bạn nên tập trung vào sự hiểu biết các khái niệm và những nền tảng mà nó hàm chứa. Hãy bắt đầu HỌC và TẬP. Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm,… Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: phương trình tổng quát của động lực học, hàm Hamilton, hàm Lagrange, nguyên lý tác dụng tối thiểu