logo

Tìm nâng cao


Chi tiết máy. Tập 2

Lượt xem: 276 | Lượt mượn: 27

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Nhà xuất bản: Giáo Dục, , 2006

Mô tả vật lý: 143 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Số kiểm soát: 15679

QR-Code

Tóm tắt: