logo

Chế độ cắt gia công cơ khí

7

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào; Hồ Viết Bình; Trần Thế San;

Nhà xuất bản: Đà Nẵng, , 2002

Mô tả vật lý: 256 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí; Chế độ cắt; Gia công cơ khí; Gia công kim loại; Cắt gọt;

QR-Code

Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày gọn, dễ hiểu, các bảng dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng, với giả thiết, bạn đọc đã có kiến thức cơ bản về công nghệ gia công cơ khí, do đó nội dung không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết, chú ý các vấn đề thực tiễn trong gia công cắt gọt.