logo

Tìm nâng cao


Cấu trúc và Lập trình họ vi điều khiển 8051

Lượt xem: 83 | Lượt mượn: 4

Tác giả: Nguyễn Tăng Cường; Phan Quốc Thắng;

Nhà xuất bản: KH & KT, , 2004

Mô tả vật lý: 285 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.8

ISBN:

Từ khóa: Vi điều khiển 8051; Kỹ thuật điện tử; Vi điều khiển; Cấu trúc; Lập trình;

Số kiểm soát: 15252

QR-Code

Tóm tắt: