logo

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

62

Tác giả: Dương Trần Đức;

Nhà xuất bản: HV Bưu Chính Viễn Thông,, , 2007

Mô tả vật lý: 144 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.74

ISBN:

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu; Giải thuật; Tin học;

QR-Code

Tóm tắt: