logo

Cẩm nang cơ khí. (Nguyên lý thiết kế). Tập 1.

96

Tác giả: Orlop, P.I; Võ Trần Khúc Nhã (Biên dịch);

Nhà xuất bản: Hải Phòng, , 2003

Mô tả vật lý: 621 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí; Cẩm nang cơ khí; Thiết kế máy; Gia công cơ khí;

QR-Code

Tóm tắt: