logo

Tìm nâng cao


Cách dùng từ ngữ & thuật ngữ kinh tế thương mại Việt - Anh

Lượt xem: 33

Tác giả: Nguyễn Trùng Khánh;

Nhà xuất bản: , ,

Mô tả vật lý: 352 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

ISBN:

Từ khóa: Tiếng Anh; Từ vựng; English; Vocabulary;

Số kiểm soát: 16132

QR-Code

Tóm tắt: