logo

Các mạch điện chọn lọc

1922

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Nhà xuất bản: Trẻ, , 1998

Mô tả vật lý: 289 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

ISBN:

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

QR-Code

Tóm tắt:

Các Mạch Điện Chọn Lọc do Kỹ sư Nguyên Đức Anh biên soạn và được Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành sẽ rất bổ ích đối với các bạn đã có tay nghề lắp ráp Điện tử mà còn giúp cho các kỹ sư, chuyên gia điện tử cải tiến và phát triển thêm ý tưởng của mình trên các mạch điện hiện có trong cuốn sách.

Ngoài ra, cuốn sách còn hỗ trợ rất nhiều cho các bạn yêu thích lắp ráp các mạch điện trong nhà, bởi vì hầu hết những mạch điện được chọn lọc trong tập sách này đã qua thử nghiệm và đạt tham số chính xác, lắp ráp xong là hoạt động tốt.