logo

Bài tập toán cao cấp. Tập 1: Đại số và hình học giải tích

71

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Nhà xuất bản: Giáo Dục, , 2006

Mô tả vật lý: 387 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

ISBN:

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

QR-Code

Tóm tắt:

Bộ sách Bài tập Toán học cao cấp của GS Nguyễn Đình Trí gồm 3 tập: Tập 1, tập 2, tập 3 có đáp án, lời giải chi tiết.
Tài liệu Bài tập Toán cao cấp này bao gồm tổng hợp các bài tập trong môn toán cao cấp được dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.