logo

Tìm nâng cao


Bài tập tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạođại học từ xa)

Lượt xem: 27

Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ;

Nhà xuất bản: Học viện Bưu chính Viễn Thông, , 2006

Mô tả vật lý: 137 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

ISBN:

Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành; Công nghệ thông tin;

Số kiểm soát: 16124

QR-Code

Tóm tắt: