logo

Bài giảng cấu tạo ô tô

1923

Tác giả: Trương Mạnh Hùng;

Nhà xuất bản: ĐHGTVTT, , 2006

Mô tả vật lý: 199 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.2504

ISBN:

Từ khóa: Ô tô; Cấu tạo ô tô;

QR-Code

Tóm tắt:

Bài giảng Cấu tạo ô tô – Trương Mạnh Hùng Cuốn sách Bài giảng Cấu tạo ô tô cung cấp các kiến thức cơ bản về: khái niệm, phân loại ô tô, cấu tạo chung của ô tô, động cơ ô tô… Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên, giảng viên ngành Cơ khí – Chế tạo máy, chuyên ngành ô tô.