logo

Tìm nâng cao


Arduino cho người mới bắt đầu

Lượt xem: 78 | Lượt mượn: 5

Tác giả: Phạm Minh Tuấn;

Nhà xuất bản: IoT Maker Viet Nam, ,

Mô tả vật lý: 193 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

ISBN:

Từ khóa: Arduino; Hướng dẫn;

Số kiểm soát: 15766

QR-Code

Tóm tắt: