logo

Động lực hơi nước tàu thủy

30

Tác giả: Lê Hữu Sơn;

Nhà xuất bản: ĐHGTVTTPHCM, , 2005

Mô tả vật lý: 213 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 623.85

ISBN:

Từ khóa: Cơ khí động lực; Tàu thủy; Thủy lực; Hơi nước;

QR-Code

Tóm tắt: