logo

Điều khiển khí nén và thủy lực

58

Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng;

Nhà xuất bản: ĐHKTCNTPHCM, , 2004

Mô tả vật lý: 118 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.5

ISBN:

Từ khóa: Khí nén; Thủy lực; ;

QR-Code

Tóm tắt: