logo

Tìm nâng cao


100 CAD Excercises Beginers Guide

Lượt xem: 87 | Lượt mượn: 2

Tác giả: Authors;

Nhà xuất bản: , ,

Mô tả vật lý: 109 tr

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 620'.0042028553

ISBN:

Từ khóa: AutoCAD; Engineering Drawing; Solidworks;

Số kiểm soát: 15795

QR-Code

Tóm tắt: