logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Tài liệu tham khảo nghề Hàn
13.11.21 | 55 |

Học kỳ 1: 

TT Tên học phần

Ghi chú

1

Giáo dục quốc phòng

 
2

Giáo dục thể chất 1

 
3

Ứng dụng CNTT căn bản

 
4

Anh văn A1

 
5

An toàn lao động

 
6

Dung sai – Kỹ thuật đo

 
7

Vẽ kỹ thuật 1

 
8

Kỹ thuật điện

 
9

MĐ Hàn khí

 
10

TT Điện cơ bản

 
11

TT Nguội cơ bản

 
12

MĐ Hàn điện cơ bản

 

 


Các Tin Khác: