logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Tài liệu tham khảo nghề Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)
13.11.21 | 72 |

Học kỳ 1: 

TT Tên học phần

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất 1

 
2

Ứng dụng CNTT cơ bản

 
3

Anh văn 1

 
4

An toàn lao động

 
5

Vẽ kỹ thuật 1

 
6

Cơ kỹ thuật

 
7

Vật liệu cơ khí và công nghệ KL

 
8

Kỹ thuật điện

 
9

Thực tập Điện cơ bản

 
10

Thực tập Nguội cơ bản

 
11

MĐ NN CGKL

 

 


Các Tin Khác: