logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Tài liệu tham khảo ngành CNKT Cơ điện tử
13.11.21 | 95 |

Học kỳ 1: 

TT Tên học phần

Ghi chú

1

Pháp luật đại cương

 
2

GDTC 1

 
3

Anh văn A1

 
4

Vẽ kỹ thuật 1

 
5

Toán cao cấp

 
6

Vật lý đại cương

 
7

KT an toàn - Môi trường CN

 
8

V. liệu CK&công nghệ KL

 
9

Kỹ thuật điện

 
10

TT nguội CB

 
11

TT Điện cơ bản

 
12

Ứng dụng CNTT cơ bản

 

 


Các Tin Khác: