logo

Từ khóa: "TPHCM," - Tìm thấy: 22 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Văn Luyện; Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2005

Số trang: 352 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 346.07

Từ khóa: Thương mại quốc tế; Hợp đồng thương mại; Luật thương mại;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hall, Diane; Diane Hall, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (dịch và chú giải);

Thông tin xuất bản: TPHCM,, 2005

Số trang: 147 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Giới từ Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đỗ Văn Nhơn;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,,

Số trang: 185 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Phú Vinh; Nguyễn Phú Vinh và Tập thể Giáo viên Tổ toán Khoa KHCB;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2005

Số trang: 235 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2004

Số trang: 148 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Tổ Vật lý;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2006

Số trang: 106 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; ; Nhiệt; Điện; Hướng dẫn môn học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Phước; Trần Phước, Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sang;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2011

Số trang: 286 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.45

Từ khóa: Kiểm toán; Giáo trình; Kế toán;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phan Đức Dũng;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2006

Số trang: 397 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657

Từ khóa: Kế toán; Kế toán giá thành;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phan Đức Dũng;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2006

Số trang: 210 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.4

Từ khóa: Kế toán; Kế toán doanh nghiệp; Thuế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Xuân Giang;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2009

Số trang: 241 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 332.6

Từ khóa: Quản trị; Đầu tư; Dự án; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hà Trọng Quang; Nguyễn Khánh Bình; Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Phạm Xuân Giang; Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Minh Tuấn,.....[và những người khác].;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2010

Số trang: 222 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 338.7

Từ khóa: Thống kê; Doanh nghiệp; Kinh doanh; Quản trị;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Máy và Thiết Bị - ĐH BK HN;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2004

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 660

Từ khóa: Thiết bị cơ học; Bảng tra; Thiết bị truyền nhiệt;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Triệu Hồng Cẩm;

Thông tin xuất bản: ĐHKTTPHCM,, 2006

Số trang: 502 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 388

Từ khóa: Vận tải quốc tế; Bảo hiểm; Thương mại;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Thanh Kỳ;

Thông tin xuất bản: ĐHBKTPHCM,, 1990

Số trang: 221 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.402

Từ khóa: Lò hơi; Thiết kế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc;

Thông tin xuất bản: ĐHQG TPHCM,, 2003

Số trang: 330 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Chi tiết máy; Bài tập; Cơ khí; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc; Nguyễn Hữu Lộc, Lê Văn Sỹ;

Thông tin xuất bản: THTPHCM,, 2005

Số trang: 357 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.00285

Từ khóa: Mô hình ba chiều; Cơ khí; Mechanical Desktop; Phần mềm thiết kế; Thiết kế máy; Thiết kế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đỗ Hữu Vinh; Đỗ Hữu Vinh, Trịnh Hoàng Minh;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2005

Số trang: 983 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537.503

Từ khóa: Từ điển; Anh Việt; Cơ điện tử; Dictionary; English Vietnamese; Mechatronic;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Phú;

Thông tin xuất bản: ĐHSPKT TPHCM,, 2006

Số trang: 341 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Vi xử lý; Kỹ thuật điện tử;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đỗ Đức Hoàng; Lê Quang Liêm; Nguyễn Văn Tài; Trần Thu Hà; Trần Đức Ba; Trần Đức Ba,......[et al.];

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2010

Số trang: 396 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Công nghệ lạnh; Kỹ thuật lạnh; Thực phẩm nhiệt đới;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2008

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.31

Từ khóa: Máy điện; Giáo trình; Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách