logo

Từ khóa: "Newnes ," - Tìm thấy: 7 kết quả.

Tác giả: Mazda, Fraidoon; Fraidoon Mazda;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 1997

Số trang: 450 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Handbook; Power electronic devieces; Control components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: WINDE, STEVE; STEVE WINDE.;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 2002

Số trang: 458 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.38 15’3

Từ khóa: Electric filtersDesign and construction.; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: T R Crompton; T R Crompton .;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 2000

Số trang: 774 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Battery (Electric); ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chris Braithwaite, Mike Scott; Chris Braithwaite Mike Scott;

Thông tin xuất bản: Newnes ,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.38

Từ khóa: ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Adbott Doug;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 2003

Số trang: 256 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.14 /

Từ khóa: Unsigned int irg; Rtai fifo; Page Directory; Red Hat; Debuegger Console; Linux; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: G.Ganssle Jack;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 2000

Số trang: 352 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.13 /

Từ khóa: External Control Store; Range Decode; Pool Timer; Analog Devices; National Semiconductor; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hellebuyck Chuck;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 2003

Số trang: 332 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: ;

Bộ sử tập: Sách