logo

Từ khóa: "N/A" - Tìm thấy: 6 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Bắc;

Thông tin xuất bản: N/A,

Số trang: 86 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh; Đàm thoại; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Mai Phương;

Thông tin xuất bản: N/A,

Số trang: 277 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh; Từ vựng; Kỳ thi Toeic;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hoàng Dương Hùng;

Thông tin xuất bản: N/A, 2004

Số trang: 140 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.4

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt; Đo lường nhiệt;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hoàng Dương Hùng;

Thông tin xuất bản: N/A, 2004

Số trang: 191 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.4

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt; Tự động hóa; Khí nén;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Huỳnh Minh Phú;

Thông tin xuất bản: N/A,, 2015

Số trang: 31 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.8

Từ khóa: ARDINO; Phần mềm thiết kế; Tự động hóa;

Bộ sử tập: Sách