logo

Từ khóa: "KH" - Tìm thấy: 637 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Văn Thái,....[và những người khác];

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 267 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.11

Từ khóa: Vật liệu; Công nghệ; Vật liệu kim loại; Vật liệu Polyme; Vật liệu vô cơ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bùi Hữu Mạnh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 207 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.384

Từ khóa: Hệ thống định vị toàn cầu; Máy định vị;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Địch; ;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 268 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Đồ gá; Cơ khí; Do ga;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Quang Vinh; TS. Lê Anh Tuấn (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2007

Số trang: 93 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Động cơ đốt trong; Nhiên liệu; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Phạm Hữu Truyền; Lê Anh Tuấn; Phạm Hữu Tuyến (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2014

Số trang: 151 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận án Tiến sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Tạ Tuấn Hưng;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM, 2017

Số trang: 176 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

Từ khóa: Ô tô; Xe vận tải; Xe đầu kéo; An toàn; Luận án Tiến sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Anh Dũng;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2008

Số trang: 237 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện; Cảm biến;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đào Văn tới;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2014

Số trang: 81 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Cơ khí động lực; Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Địch (Chủ Biên);

Thông tin xuất bản: KH và KT , 1998

Số trang: 386 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đỗ Xuân Tiến; Đỗ Xuân Tiến, Đỗ Đức Giáo (hiệu đính);

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2003

Số trang: 406 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

Từ khóa: Kỹ thuật lập trình; Điều khiển hệ thống; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê Đức Trung; Nguyễn Thanh Thủy; Trần Việt Linh; Lê Đăng Hưng; Lê Đăng Hưng,.....[et al.];

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2003

Số trang: 243 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Lập trình C; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Địch; Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy;

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2010

Số trang: 231 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 511.1

Từ khóa: Toán rời rạc; Tin học; Toán ứng dụng;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thanh Hà;

Thông tin xuất bản: Từ Điển Bách Khoa,, 2008

Số trang: 234 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Động từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn, Đức Chiến; Nguyễn Đức Chiến (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiếu.;

Thông tin xuất bản: Bách Khoa Hà Nội,, 2007

Số trang: 344 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.381 53

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Thu Hiền;

Thông tin xuất bản: Từ Điển Bách Khoa,, 2007

Số trang: 320 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 915.97

Từ khóa: Địa danh du lịch; Việt Nam; Địa lý và du hành; Việt Nam;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thái, Hồng Nhị; PGS.TS. Thái Hồng Nhị;

Thông tin xuất bản: KH&KT,, 2006

Số trang: 336 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 530.14

Từ khóa: Truyền sóng và anten; Điện từ trường; Sóng điện từ; Trường điện từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Đạm;

Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật ,, 2006

Số trang: 303 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Hệ thống điện; Thiết kế mạng điện;

Bộ sử tập: Sách