logo

Từ khóa: "CD_TDH" - Tìm thấy: 413 kết quả.

Tác giả: Saint Judy; Saint Christopher; Saint Christopher, Saint Judy;

Thông tin xuất bản: McGraw -Hill ,, 2001

Số trang: 155 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: IC Layout;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: W. Rhea Randll;

Thông tin xuất bản: Noble ,, 1994

Số trang: 447 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Capacitors; Computer; Electric; Engineeering; Power Transfer Functions; Voltage Transfer Functions;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: C. Thierauf Stephen;

Thông tin xuất bản: Artech House ,, 2004

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Circuit Board; Electric; Engineeering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Địch;

Thông tin xuất bản: Khoa học và kỹ thuật ,, 2001

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8 /

Từ khóa: Cơ khí; Rôbốt; FMS; CIM;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Quang Hồi;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.37 /

Từ khóa: Bộ khuếch đại; Điện tử;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2004

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.86 /

Từ khóa: An toàn điện; Điện; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Quang Huy; Trần Tường Thụy; Phạm Quang; Phạm Quang, Quang Huy, Trần Tường Thụy;

Thông tin xuất bản: Giao thông vận tải ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005. 028 5 /

Từ khóa: Mastercam; Thiết kế cơ khí; Vẽ 3D; Gia công khuôn;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Bảy; Ninh Đức Tốn; Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2006

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.82 /

Từ khóa: Dung sai lắp ghép; Kỹ thuật đo lường; giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Thị Hoa;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2 /

Từ khóa: Cơ khí; Giáo trình; Vẽ hình họcHình chiếu vuông gócHình chiếu trục đoBản vẽ lắp; Vẽ kỹ thuật;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Phạm Thục Anh; Nguyễn Công Hiền; Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh;

Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật ,, 2006

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 003 /

Từ khóa: Mô hình hóa hệ thống; Mô phỏng;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Pelz Georg;

Thông tin xuất bản: Wiley ,, 2003

Số trang: 236 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: HDLs; Mechatronics;

Bộ sử tập: Sách