logo

Từ khóa: "CD_OTO" - Tìm thấy: 234 kết quả.

Tác giả: Klyde, Michael; VanGelder, Kirk;

Thông tin xuất bản: Jones & Bartlett Learning, 2015

Số trang: 423 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Automotive Electricity--Electronics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Abkemeier, Kristin,.....[et al.];

Thông tin xuất bản: International Energy Agency, 2010

Số trang: 425 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Hybrid Electric Vehicles; Electric Car; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Halderman, James D.;

Thông tin xuất bản: Pearson Education, 2006

Số trang: 482 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.253

Từ khóa: Automobiles—Fuel systems; Automobiles—Pollution control devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Santini, Al ;

Thông tin xuất bản: Delmar, Cengage Learning, 2013

Số trang: 648 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Motor Vehicle; Automotive Electricity; Automotive Electronics;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Maurer, Markus; Winner, Hermann;

Thông tin xuất bản: Springer, 2013

Số trang: 268 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.2

Từ khóa: Automotive Technologies; Automotive Systems; Automobile Engineering ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Denton, Tom;

Thông tin xuất bản: ATT Training Ltd.,

Số trang: 976 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.2

Từ khóa: Automotive Technician Training; Automotive Technologies; Automobile Engineering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê Cung;

Thông tin xuất bản: ĐH Đà Nẵng, 2006

Số trang: 170 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.801

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Nguyên lý máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Quang Vinh; TS. Lê Anh Tuấn (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2007

Số trang: 93 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Động cơ đốt trong; Nhiên liệu; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 276 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Văn Mạnh; TS. Trần Thanh Thưởng (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐHSPKT TP.HCM, 2013

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.2

Từ khóa: Xe hai bánh; Công suất; Lực kéo; Vận tốc; Thông số kỹ thuật; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Lê Đát Toa;

Thông tin xuất bản: ĐH Nha Trang, 2011

Số trang: 117 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Phạm Hữu Truyền; Lê Anh Tuấn; Phạm Hữu Tuyến (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2014

Số trang: 151 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận án Tiến sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Tạ Tuấn Hưng;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM, 2017

Số trang: 176 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

Từ khóa: Ô tô; Xe vận tải; Xe đầu kéo; An toàn; Luận án Tiến sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 499 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2007

Số trang: 271 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 387 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trương Mạnh Hùng;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTT, 2006

Số trang: 199 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.2504

Từ khóa: Ô tô; Cấu tạo ô tô;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê Hữu Sơn;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTTPHCM, 2005

Số trang: 213 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 623.85

Từ khóa: Cơ khí động lực; Tàu thủy; Thủy lực; Hơi nước;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Khoa Cơ khí động lực – Trường CĐCN Việt Đức.;

Thông tin xuất bản: Trường CĐCN Việt Đức., 2013

Số trang: 67 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Cơ khí động lực; Ô tô; Thủy khí; Thủy lực;

Bộ sử tập: Sách