logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CD_OTO" - Tìm thấy: 366 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp; Lê Thanh Vũ; Nguyễn Đức Nam;

Thông tin xuất bản: Đại học Công Nghiệp TP. HCM ,, 2007

Số trang: 137 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.2

Từ khóa: Khí nén; Thủy lực;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Thế San; Đỗ Dũng;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2008

Số trang: 472 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

Từ khóa: Ô tô; Sửa chữa; Bảo trì; Động cơ DIESEL; Động cơ ô tô;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phạm Gia Hậu;

Thông tin xuất bản: CĐKT-CNTP,

Số trang: 111 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Autocad; Cơ khí; Tin học; Phần mềm; Xây dựng;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Vũ Ngọc PI; những người khác,....;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTN, 2001

Số trang: 173 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Thiết kế máy; Chi tiết máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Ngọc Hồng;

Thông tin xuất bản: KH và KT, 1998

Số trang: 322 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.112

Từ khóa: Sức bền vật liệu; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Việt Trường; Duy An;

Thông tin xuất bản: Giao Thông Vận Tải, 2001

Số trang: 232 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.287 75

Từ khóa: Xe gắn máy; Sửa chữa;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Ngô Viết Khánh;

Thông tin xuất bản: GTVT,,

Số trang: 549 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

Từ khóa: Ô tô; Sửa chữa; Bảo dưỡng; Động cơ ô tô;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,,

Số trang: 163 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Bài tập; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phạm Văn Chới;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2009

Số trang: 202 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.56

Từ khóa: Điện lạnh; Kỹ thuật nhiệt lạnh;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 393 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Anh Đức;

Thông tin xuất bản: ĐHQGHN,, 2014

Số trang: 190 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Từ vựng Tiếng Anh; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Oanh;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức, 2007

Số trang: 254 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.250

Từ khóa: Khoa học kỹ thuật; Kỹ thuật sửa chữa; Ô tô; Động cơ xăng; Cấu tạo ô tô;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Hoàng Minh Tác;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2008

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25 /

Từ khóa: Động cơ đốt trong; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống khởi động; Hệ thống nhiên liệu;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTPHCM, 2004

Số trang: 118 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.5

Từ khóa: Khí nén; Thủy lực; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 214 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Tổ Vật lý;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2006

Số trang: 106 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; ; Nhiệt; Điện; Hướng dẫn môn học;

Bộ sưu tập: Sách