logo

Từ khóa: "CD_NL" - Tìm thấy: 223 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Trọng Đức;

Thông tin xuất bản: Thanh Niên,, 2007

Số trang: 418, tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Mạch điện tử; Kỹ thuật điện tử; Sơ đồ mạch điện tử;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước;

Thông tin xuất bản: TP. HCM,, 2001

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Điện tử ứng dụng; Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện tử;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Kim Giao;

Thông tin xuất bản: ĐHQGHN,, 2006

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Điện tử số; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật số;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Tuệ;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2007

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Kỹ thuật tổng hợp; Cơ khí; Điện tử; ; ì»; ; n thið̀¿; t b̀»; ; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trương Văn Tân;

Thông tin xuất bản: Trẻ ,, 2008

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.11 /

Từ khóa: Polymer dẫn điện; Vật liệu nano;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Văn Tùy; Nguyễn Đức Lợi; Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục ,, 2006

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.56 /

Từ khóa: Kỹ thuật làm lạnh; Kỹ thuật lạnh; Máy nén lạnhThiết bị bay hơiTháp giải nhiệtMáy lạnh hấp thụ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đặng Việt Cương;

Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật ,, 2008

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.112 /

Từ khóa: Sức bền vật liệu;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê văn Doanh; Tôn Long Ngà; Phạm Văn Bình; Phạm Văn Bình, Lê văn Doanh, Tôn Long Ngà;

Thông tin xuất bản: KHKT ,, 2011

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.313 /

Từ khóa: Điện công nghiệp; Máy biến áp;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lương Duyên Bình;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2005

Số trang: 157 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: vật lý; giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: C. Chu Wai;

Thông tin xuất bản: Wiley and Son ,, 2003

Số trang: 585 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 500 /

Từ khóa: Algorithms; Encoding and Decoding;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Llinas James; L. Hall David; L. Hall David, Llinas James;

Thông tin xuất bản: CRC Press ,, 2001

Số trang: 537 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Electrical Engineering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: L. Adamy David;

Thông tin xuất bản: Artech House ,, 2003

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Electronic Warfare; EW systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Saint Judy; Saint Christopher; Saint Christopher, Saint Judy;

Thông tin xuất bản: McGraw -Hill ,, 2001

Số trang: 155 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: IC Layout;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: W. Rhea Randll;

Thông tin xuất bản: Noble ,, 1994

Số trang: 447 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Capacitors; Computer; Electric; Engineeering; Power Transfer Functions; Voltage Transfer Functions;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: C. Thierauf Stephen;

Thông tin xuất bản: Artech House ,, 2004

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Circuit Board; Electric; Engineeering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Quang Hồi;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.37 /

Từ khóa: Bộ khuếch đại; Điện tử;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Minh Đức,; Nguyễn Minh Đức;

Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP.HCM ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 683.8 /

Từ khóa: Cấu tạoKết cấuChọn muaSử dụng; Lò vi baBếp điện từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2004

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.86 /

Từ khóa: An toàn điện; Điện; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách