logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CD_NL" - Tìm thấy: 303 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2005

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.89

Từ khóa: Thiết kế mạch; Điều khiển tự động; Lập trình PLC;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Hoàng Văn Chước;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 221 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Thiết bị sấy; Lí Thuyết; Kết cấu; Thiết kế; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lâm Tăng Đức; Trần Đình Khôi Quốc;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, 2007

Số trang: 229 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật xung; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật số;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,,

Số trang: 163 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Bài tập; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phạm Văn Chới;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2009

Số trang: 202 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.56

Từ khóa: Điện lạnh; Kỹ thuật nhiệt lạnh;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 393 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Anh Đức;

Thông tin xuất bản: ĐHQGHN,, 2014

Số trang: 190 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Từ vựng Tiếng Anh; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 214 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Tổ Vật lý;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2006

Số trang: 106 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; ; Nhiệt; Điện; Hướng dẫn môn học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Lịch;

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2006

Số trang: 365 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.56

Từ khóa: Điều hòa không khí; Kỹ thuật nhiệt; nhiệt lạnh; giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 387 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Vũ Duy Cường;

Thông tin xuất bản: ĐHQG TPHCM, 2011

Số trang: 303 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đỗ Đức Hoàng; Lê Quang Liêm; Nguyễn Văn Tài; Trần Thu Hà; Trần Đức Ba;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM, 2010

Số trang: 396 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Công nghệ lạnh; Kỹ thuật lạnh; Thực phẩm nhiệt đới;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đỗ Trọng Hiển;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2007

Số trang: 140 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.56

Từ khóa: Hệ thống lạnh; Giáo trình; Kỹ thuật lạnh; Thiết kế;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Hoàng Dương Hùng;

Thông tin xuất bản: N/A, 2004

Số trang: 140 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.4

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt; Đo lường nhiệt;

Bộ sưu tập: Sách